• Dau Xanh (Mung Bean)

  Đậu xanh

  Độ tinh khiết99%Min
  Kích thước 2mm98%Min
  Mầm90%Min
  Độ ẩm12%max

  ★★★★★ 4.9 (451 views)