• Dau Xanh (Mung Bean)

    Đậu xanh

    Độ tinh khiết99%Min
    Kích thước 2mm98%Min
    Mầm90%Min
    Độ ẩm12%max