Hot
Bã bắp (ngô) lên men Mỹ (U.S. DDGS – Distillers dried grains with solubles)Bã bắp (ngô) lên men Mỹ (U.S. DDGS – Distillers dried grains with solubles)
Ba bap (ngo) len menBa bap (ngo) len men

Bã bắp (ngô) lên men Mỹ (U.S. DDGS – Distillers dried grains with solubles)

Bã bắp (ngô) lên men Mỹ (U.S. DDGS – Distillers dried grains with solubles)
5 (3) votes
Đạm + Chất béo55.00%Min
Độ ẩm12.5%max
12.00%max
Tro8.0%max
So Sánh
Shares
Share This