Bã đậu nành Ấn Độ (Indian Soybean Meal)

Bã đậu nành Nam Phi (South Africa Soybean Meal)

Đạm14%Min
Béo3.00%Min
Độ ẩm14.00%max
10.00%max
Tro6.00%max
So Sánh
Shares
Share This