Cám mì Nam Phi (South Africa Wheat Bran)

Cám mì viên (Wheat Bran)

Hàm lượng Đạm14.00%Min
Độ ẩm14.50%max
Tro6.00%max
Aflotoxin50ppbmax
11.00%max
So Sánh
Shares
Share This