Hot
dau nanh canada khong bien doi gen

Đậu nành hạt Canada đã sàng (Canada Yellow Soybeans Cleaned, Aspirated)

Đậu nành hạt Canada đã sàng (Canada Yellow Soybeans Cleaned, Aspirated)
4.9 (9) votes
Hạt vỡ2%max
Tạp chất0.2%max
So Sánh
Danh mục: Từ khóa: ,
Shares
Share This