dau nanh canada khong bien doi gen

Đậu nành hạt Canada đã sàng (Canada Yellow Soybeans Cleaned, Aspirated)

Đậu nành hạt Canada đã sàng (Canada Yellow Soybeans Cleaned, Aspirated)
5 (3) votes
Hạt vỡ2%max
Tạp chất0.2%max
So Sánh
Danh mục: Từ khóa: ,
Shares
Share This