Đậu nành hạt Canada không biến đổi gen loại 2, thô (Soybeans Canada non-GMO raw)

Đậu nành hạt Canada không biến đổi gen loại 2, thô (non-GMO Yellow Soybeans Canada raw)

Tỷ trọng:54lb/bushelMin
Hạt vỡ2.0%max
Tạp chất2.0%max
Hạt cháy0.2%max
Hạt tổn thất3.0%max
Khác màu1.0%max
So Sánh
Danh mục: Từ khóa: , ,
Shares
Share This