Hot
Đậu nành hạt Mỹ loại 1 đã sàng (U.S. No. 1 Yellow Soybean)Đậu nành hạt Mỹ loại 1 đã sàng (U.S. No. 1 Yellow Soybean)
Dau nanh My (U.S. Soybean)Dau nanh My (U.S. Soybean)

Đậu nành Mỹ loại 1 đã sàng (U.S. No. 1 Yellow Soybean Cleaned)

Đậu nành Mỹ loại 1 đã sàng (U.S. No. 1 Yellow Soybean Cleaned)
4.8 (10) votes
Hạt vỡ1%max
Tạp chất0.2%max
Độ ẩm13.5%max
So Sánh
Danh mục: Từ khóa: , , , ,
Shares
Share This